Szolgáltatások
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata, évközi vizsgálatok
  • Adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció
  • Átalakulások
  • Auditálás magyar és IAS, IFRS normák szerint
  • Konszolidálás
  • Cégátvilágítás, vagyonértékelés
Genaudit

Konszolidálás

Genaudit

Mérlegképes könyvelés

Genaudit

IAS, IFRS szabványosítás


Főbb járulékváltozások


A 2010. évi CXXIII. törvény kihirdetésével immár véglegessé váltak a jövő évi adó és járulék szabályok.

A járulékmértékek vonatkozásában mindössze két tételre kell felhívnunk a figyelmet:

- egyrészt a nyugdíjjárulék mértéke - függetlenül a magánnyugdíj-pénztári tagságtól 10 százalékra nő,

- másrészt az egészségügyi szolgáltatása járulék összege havi 5100 (napi 170 forintra változik)

A társadalombiztosítási járulék mértéke viszont továbbra is 27 százalék marad, és nem tartalmazza az elfogadott jogszabály a törvényjavaslatban említett erre is vonatkozó felső határt. Tehát e tekintetben minden maradt a régiben.

Ezzel párhuzamosan megszűnnek a munkaviszonyban álló dolgozó minimális járulékfizetésére vonatkozó szabályok, azaz a munkaadó csak a tényleges jövedelem alapul vételével köteles járulékok megfizetésre. (Sőt visszaállnak az indokolatlanul magasabb járulékfizetéssel összefüggő felelősségi szabályok is.)

A járulékalapot képező jövedelmek vonatkozásában mindenképpen említésre méltó, hogy megszűnik a természetbeni juttatások után járulékfizetési kötelezettség. Az adott természetbeni juttatás (pontosabban béren kívüli juttatás) vagy mentes minden társadalombiztosítással összefüggő tehertől vagy 27 százalékos EHO-t kell leróni értékének 1,19-szerese után. Ugyancsak törlésre kerül a más foglalkoztatónál fennálló biztosítási jogviszonyra tekintettel kifizetett jövedelemmel kapcsolatos járulékfizetési kötelezettség.

Az egyéni és társas vállalkozók vonatkozásában megszűnnek a kivét kiegészítésre, közreműködői díj kiegészítésre, illetve tevékenységre jellemző keresetre vonatkozó szabályok, újra visszaáll a legalább a minimálbér alapján történő járulékfizetési kötelezettség.

Igaz esetükben nem a "normál" minimálbérből, hanem a garantált bérminimumból kell kiindulna, amennyiben a vállalkozó által végzett főtevékenység legalább középfokú iskolai végzettséget vagy szakképzettséget igényel.

És még egy változás a minimálbér vonatkozásában: mind a vállalkozók esetében - a már említetteknek megfelelően - mind pedig az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyok esetében a jövő évtől nem a tárgyhónapot megelőző hónap, hanem a tárgyhónap első napján érvvényes minimálbérből indulunk ki. Ez nyilvánvalóan a január havi kötelezettségek eddigiektől eltérő megállapítását jelenti.

Változnak a járulékkedvezményekkel (2004. évi CXXIII. törvény) összefüggő szabályok. Egyrészt START PLUSZ illetve START EXTRA kártyát már csak az idei évben lehet kiváltani és ez alapján legfeljebb 2013. december 31-ig lehet járulékkedvezményt igénybe venni.

Ezzel párhuzamosan bővül a kedvezmények köre a részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezménnyel. Ez abban az esetben illeti meg a munkaadót amennyiben a gyermekgondozásról visszatérő munkavállaló munkakörét közvetlenül a visszatérését követően megosztja 20-20 órás részmunkaidős munkaviszonyra és így két munkavállalót alkalmaz. A kedvezmény mindkét munkavállaló esetében (maximum a minimálbér kétszereséig érvényesíthető) a 27 százalékos társadalombiztosítási járulék helyett 20 százalékos társadalombiztosítási járulék megfizetését jelenti.

 

Forrás: Kalkulátor