Szolgáltatások
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata, évközi vizsgálatok
  • Adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció
  • Átalakulások
  • Auditálás magyar és IAS, IFRS normák szerint
  • Konszolidálás
  • Cégátvilágítás, vagyonértékelés
Genaudit

Konszolidálás

Genaudit

Mérlegképes könyvelés

Genaudit

IAS, IFRS szabványosításA 10 százalékos társasági adókulcs átmeneti szabályai


Az idén módosult a társasági adóban alkalmazható 10 százalékos adókulcsra vonatkozó szabályozás; a Deloitte az átmeneti rendelkezésekkel kapcsolatban két fontos pontra hívja fel a figyelmet.

A parlament által 2010. július 22-én elfogadott törvénymódosítás szerint a 10 százalékos kedvezményes adókulcs az adóalap első 500 millió forintjáig alkalmazható, s ehhez nem szükséges a korábbi szigorú feltételrendszer teljesítése. A törvénymódosítás a korábbi rendelkezéseket 2010. augusztus 16-i hatályba lépéssel, de visszamenőlegesen módosította, így magát a rendelkezést főszabály szerint már 2010. július 1-jétől alkalmazni kell az adókötelezettség megállapítására. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2010. évi adóalapot a naptári napok arányában meg kell osztani. Ennek megfelelően a 2010. július 1. előtti időszakra jutó adóalap tekintetében továbbra is a korábbi szigorúbb szabályok maradnak érvényben (50 millió forintos küszöbérték, egyéb feltételek teljesítése), míg a 2010. június 30-a utáni időszakra már az új kedvezőbb szabályokat (a tört év miatt 250 millió forintos küszöbérték, feltétel nélküli alkalmazhatóság) figyelembe véve kell az adókötelezettséget megállapítani.

A törvényváltozás átmeneti rendelkezése az adózó adminisztratív terheinek könnyítése érdekében az adóalap megosztását nem közbenső mérleg készítésével, hanem az adott időszakra jutó naptári napok szerinti egyszerű arányosítással írja elő. Ez azt is eredményezi, hogy az adóalap megosztás nem veszi figyelembe a költségek és bevételek év közbeni megoszlását. A naptári év szerint működő adózóknak a kedvezményes 10 százalékos társasági adókulcs alkalmazása esetén az adóalap- megosztást - a fentiekben ismertetett - naptári napokkal arányos módon kell elvégeznie, amikor 2010. évi adókötelezettségét megállapítja. Ez azt jelenti, hogy teljes évi működés esetén a megosztást 181/184 arányban kell elvégezni. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó, illetve a végelszámolás alatt álló adózónak 2010. évi adókötelezettségét viszont továbbra is az adóéve első napján hatályos előírások szerint kell teljesítenie, az előbbi átmeneti rendelkezéstől függetlenül.

Ez az APEH értelmezése szerint azt jelenti, hogy azok az eltérő üzleti éves adózók, akiknek a törvénymódosítás hatályba lépésének időpontját megelőzően, tehát 2010. augusztus 15-ig megkezdődött az üzleti évük, a kedvezményes 10 százalékos adókulcsra vonatkozó kedvezőbb szabályozást erre az adóévre nem vehetik figyelembe, rájuk továbbra is a régi szabályok az irányadóak. Következésképpen azok az eltérő üzleti éves adózók sem alkalmazhatják a kedvezőbb szabályozást ezen adóévre, akik esetében az adóév kezdő napja az új szabályozás visszamenőleges bevezetésének napja (2010. július 1.) és a módosító törvény hatályba lépését megelőző nap (2010. augusztus 15.) közé esett. Minden más adózó, aki adóévét a naptári év szerint állapítja meg, de bizonyos oknál fogva (átalakulás, előtársaság stb.) 2010-ben tört éve keletkezik, szintén a naptári napok arányában kell megosztania adóalapját, ha a kedvezményes 10 százalékos kulcsot kívánja érvényesíteni.

Forrás:MTI