Szolgáltatások
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata, évközi vizsgálatok
  • Adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció
  • Átalakulások
  • Auditálás magyar és IAS, IFRS normák szerint
  • Konszolidálás
  • Cégátvilágítás, vagyonértékelés
Genaudit

Konszolidálás

Genaudit

Mérlegképes könyvelés

Genaudit

IAS, IFRS szabványosítás


Változások az illetéktörvényben

 

Az Országgyűlés 2010. július 22-én elfogadta az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló, T/581 számú törvényjavaslatot, amelyet 2010. augusztus 13án ki is hirdettek. A törvényjavaslat 2010. július 1-jei hatállyal módosítja az illeték-törvény egyes rendelkezéseit.

A legfontosabb változás, hogy eltörlik az egyenes ági leszármazottak közötti vagyonátruházások utáni öröklési és ajándékozási illetéket. További kedvezmény a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betétjének visszterhes vagyonátruházási illetékmentessége a kapcsolt vállalkozások között, illetve a gazdaságátadási támogatás igénybevétele céljából termőföld, mezőgazdasági építmény és ingóság közeli hozzátartozók közötti ajándékozása, illetve vagyoni értékű jog átengedése.

Vér szerinti egyenes ági rokonok illetékmentessége

A módosításoknak köszönhetően öröklés és ajándékozás esetében egyaránt megszűnik az egyenes ági rokonok közötti illetékfizetési kötelezettség. A törvény rendelkezése szerint az egyenes ági rokonok közé kell érteni az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is, azonban ebbe a körbe nem tartozik a házastárs, a testvér, a mostoha- és neveltgyermek, valamint a mostoha- és nevelőszülő. Ezen rokoni kapcsolatok esetében az Itv. továbbra is fenntartja a rájuk vonatkozó, már 2010. július 1-je előtt is hatályos illetékmértékeket.

Az illetékmentesség azokra az illetékügyekre is vonatkozik, amelyeket – bár már folyamatban voltak – 2010. július 1. napján az állami adóhatóság még nem bírált el jogerősen.

Egy speciális ajándékozási illetékmentesség

Meghatározott mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatásának igénybevétele mellett a közeli hozzátartozó számára az ajándékozási illeték alól is mentes a termőföld, tanya, mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény, valamint ingóság ajándékozása, illetve a vagyoni értékű jog ingyenes átengedése.

Felhívjuk a figyelmet arra a különbségre, hogy ebben a speciális esetben az illetékmentesség a közeli hozzátartozókra vonatkozik, amibe az egyenes ági rokonokon túl beletartoznak a házastársak, a testvérek, a mostoha- és neveltgyermekek, valamint a mostoha- és nevelőszülők is.

Kapcsolt vállalkozások illetékmentessége

A törvénymódosítás eredményeképpen mentes lesz a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a társasági adó törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása.

A korábbi szabályok szerint ugyanis a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságok vagyoni betétje 75%-ának közvetlen vagy közvetett megszerzése esetében a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletekben is meg kellett fizetni a visszterhes vagyonátruházási illetéket.

www.rsmdtm.hu