Szolgáltatások
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata, évközi vizsgálatok
  • Adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció
  • Átalakulások
  • Auditálás magyar és IAS, IFRS normák szerint
  • Konszolidálás
  • Cégátvilágítás, vagyonértékelés
Genaudit

Konszolidálás

Genaudit

Mérlegképes könyvelés

Genaudit

IAS, IFRS szabványosítás


Visszaáll a régi rendszer - Adományok általános forgalmi adójára vonatkozó törvénymódosítás született


Korábban, az ún. „régi áfa törvényben”, a közcélú adomány nem keletkeztetett áfa fizetési kötelezettséget, azonban az ún. „új áfa törvénybe” ez nem került átemelésre, azaz a közcélú adományok is áfa kötelezettséggel voltak sújtottak. A mostani törvénymódosítás célja, hogy a jótékonykodó társaságok áfa fizetési kötelezettségét ismét megszüntesse.
A módosítás mind a termékértékesítés, mind a szolgáltatásnyújtás fogalmi köréből kiemeli a közcélú adományként átadott termékeket, ekként nyújtott szolgáltatásokat, ezáltal biztosítva a lehetőséget, hogy ne keletkezzen az adományozónak áfa fizetési kötelezettsége adományaival összefüggésben.


Fontos azonban kiemelni, hogy a törvénymódosításban a közcélú adomány, adományozás fogalma részletesen meghatározásra és körülírásra került, ennek értelmében kizárólag a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére közhasznú tevékenysége, közfeladata támogatására, egyház esetében tevékenysége támogatására fordított termék, szolgáltatás minősül közcélú adománynak, adományozásnak. A feltételek között szerepel többek között, hogy az adományozónak rendelkezni kell az adományozott által kiállított, meghatározott tartalmú igazolással.


A módosítás sürgősségét nem kizárólag a jelenleg hazánkat sújtó természeti katasztrófák sora hívta életre, hanem azon felismerés is, miszerint az áfa fizetési kötelezettség ténye jelentősen visszafogta az adományok számát és anyagi értékét. Ezen tapasztalatra alapozva, került a módosítás megalkotásra, illetve elfogadásra.

Forrás: www.rsmdtm.hu