Szolgáltatások
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata, évközi vizsgálatok
  • Adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció
  • Átalakulások
  • Auditálás magyar és IAS, IFRS normák szerint
  • Konszolidálás
  • Cégátvilágítás, vagyonértékelés
Genaudit

Konszolidálás

Genaudit

Mérlegképes könyvelés

Genaudit

IAS, IFRS szabványosítás


ÁFA 2010.


SZOLGÁLATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYÉNEK VÁLTOZÁSA,
BELFÖLDI SZABÁLYVÁLTOZÁSOK
SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE


Teljesítési hely = FIKCIÓ = attól függ, kik között történik a szolgáltatás
B2B = business to business= adóalanyok közötti ügylet
B2C = businnes to consumer=adóalany-nem adóalany (végső fogyasztó) közötti ügylet
Főszabály: adóalanyok között fordított adózás a határokon átívelő ügyleteknél


ÁLTALÁNOS SZABÁLY (37.§)
2009.: MINDEN B2B és B2C ÜGYLET = NYÚJTÓ LETELEPEDÉSI HELYE
2010.:
MINDEN B2B ÜGYLET: IGÉNYBEVEVŐ LETELEPEDÉSI HELYE
MINDEN B2C ÜGYLET: NYÚJTÓ LETELEPEDÉSI HELYE

(Kötelező FORDÍTOTT adózás, ha az igénybevevő belföldi és az ügylet határokon átívelő)


FŰNYÍRÓ BÉRBEADÁSA
OSZTRÁK ADÓALANY IGÉNYBEVEVŐ:
2009.: belföld
2010.: Ausztria
HORVÁT ADÓALANY IGÉNYBEVEVŐ:
2009.: belföld
2010.: Horvátország
OSZTRÁK MAGÁNSZEMÉLY IGÉNYBEVEVŐ:
2009. és 2010.: belföld
HORVÁT MAGÁNSZEMÉLY IGÉNYBEVEVŐ:
2009. ÉS 2010.: belföld

 

 

 


ÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁS
2009.:
B2B3.országbeli és minden B2C ügylet: KÖZVETÍTETT ÜGYLET TELJESÍTÉSI HELYÉVEL AZONOS
B2BKözösségi ügylet: IGÉNYBEVEVŐ NYILVÁNTARTÁSI HELYE
2010.:
B2B ügylet: IGÉNYBEVEVŐ LETELEPEDÉSI HELYE
B2C ügylet: KÖZVETÍTETT ÜGYLET TELJESÍTÉSI HELYÉVEL AZONOS
BELFÖLDRŐL SZEKRÉNY BESZERZÉS KÖZVETÍTÉSE
OSZTRÁK ADÓALANY IGÉNYBEVEVŐ:
2009. és 2010.: Ausztria
HORVÁT ADÓALANY IGÉNYBEVEVŐ:
2009.: belföld
2010.: Horvátország
OSZTRÁK MAGÁNSZEMÉLY IGÉNYBEVEVŐ:
2009. és 2010.: belföld
HORVÁT MAGÁNSZEMÉLY IGÉNYBEVEVŐ:
2010. és 2010.: belföld

 

FUVAROZÁS
2009.:
B2BKözösségi ügylet: IGÉNYBEVEVŐ NYILVÁNTARTÁSI HELYE
B2B3.országbeli és minden B2C ügylet: TÉNYLEGESEN MEGTETT ÚTSZAKASZ
2010.:
B2B: igénybevevő letelepedési helye
B2CKözösségi: fuvarozás indulási helye
B2C3.országbeli: ténylegesen megtett útszakasz

 

 

FUVAROZÁS
OSZTRÁK ADÓALANY IGÉNYBEVEVŐ:
2009. és 2010.: Ausztria
HORVÁT ADÓALANY IGÉNYBEVEVŐ:
2009: megtett út (belföld-külföld)
2010: Horvátország
OSZTRÁK NEM ADÓALANY IGÉNYBEVEVŐ:
2009.: megtett út (belföld-külföld)
2010.: belföld
HORVÁT NEM ADÓALANY IGÉNY BEVEVŐ:
2009. és 2010.: megtett út (belföld-külföld)


KÖZÖSSÉGI FUVAROZÁS KÖZVETÍTÉSE
2009.:
B2Bközösségi ügylet: IGÉNYBEVEVŐ NYILVÁNTARTÁSBAVÉTELI HELYE
B2Cközösségi ügylet: FUVAROZÁS INDULÁSI HELYE
2010.:
B2Bközösségi ügylet: IGÉNYBEVEVŐ LETELEPEDÉSI HELYE
B2Cközösségi ügylet: NYÚJTÓ LETELEPEDÉSI HELYE
SZLOVÁKIÁBÓL INDULÓ AUSZTRIÁBA ÉRKEZŐ FUVAR KÖZVETÍTÉSE
OSZTRÁK ADÓALANY MEGRENDELŐ:
2009. és 2010.: AUSZTRIA
MAGÁNSZEMÉLY MEGRENDELŐ:
2009.: Szlovákia
2010.: belföld
Személyszállításhoz, fuvarozáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatás
2009.
Minden B2B és B2C ügylet: tényleges teljesítés helye
2010.:
Minden B2B ügylet: igénybevevő nyilvántartási helye
Minden B2C ügylet: tényleges teljesítés helye
)


JÁRMŰ ŐRZÉSE BELFÖLDÖN

OSZTRÁK ADÓALANY IGÉNYBEVEVŐ:
2009. belföld
2010.: Ausztria
HORVÁT ADÓALANY IGÉNYBEVEVŐ:
2009.: belföld
2010.: Horvátország
OSZTRÁK MAGÁNSZEMÉLY IGÉNYBEVEVŐ:
2009. és 2010.: belföld
HORVÁT MAGÁNSZEMÉLY IGÉNYBEVEVŐ:
2010. és 2010.: belföld


BÉRMUNKA, TERMÉKEN VÉGZETT SZAKÉRTÉS
2009.:
B2B közösségi ügylet:
Ha visszafuvarozták: igénybevevő nyilvántartásba vételi helye
Ha nem fuvarozták vissza: tényleges teljesítés helye
B2B3.országbeli és minden B2Cügylet: tényleges teljesítés helye
2010.:
B2B ügylet: igénybevevő nyilvántartási helye
B2C ügylet: tényleges teljesítés helye


BÉRVARRÁS BELFÖLDÖN
OSZTRÁK ADÓALANY IGÉNYBEVEVŐ:
2009. ha elszállították Ausztria, ha nem belföld
2010.: Ausztria
HORVÁT ADÓALANY IGÉNYBEVEVŐ:
2009.: belföld
2010.: Horvátország
OSZTRÁK MAGÁNSZEMÉLY IGÉNYBEVEVŐ:
2009. és 2010.: belföld
HORVÁT MAGÁNSZEMÉLY IGÉNYBEVEVŐ:
2010. és 2010.: belföld

KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ BÉRBEADÁSA
2009.
Minden B2B és minden B2C ügylet: nyújtó nyilvántartásba vételi helye
2010.:
Rövid távú:
Minden B2B és minden B2C ügylet: ahol birtokba adják
Hosszú távú:
B2B ügylet: igénybevevő nyilvántartásba vételi helye
B2C ügylet: nyújtó letelepedési helye


SZEMÉLYGÉPKOCSI BÉRBEADÁSA SZLOVÁKIAI BIRTOKBAADÁSSAL
OSZTRÁK ADÓALANY IGÉNYBEVEVŐ:
2009. belföld
2010.: rövid: Szlovákia, hosszú: Ausztria
HORVÁT ADÓALANY IGÉNYBEVEVŐ:
2009.: belföld
2010.: rövid: Szlovákia, hosszú:Horvátország
(de tényleges használat helye)
OSZTRÁK MAGÁNSZEMÉLY IGÉNYBEVEVŐ:
2009.: belföld
2010.: rövid: Szlovákia, hosszú: belföld
HORVÁT MAGÁNSZEMÉLY IGÉNYBEVEVŐ:
2009.: belföld (de tényleges használat helye)
2010.: rövid: Szlovákia, hosszú: belföld
(de tényleges használat helye)


ÉTTERMI VENDÉGLÁTÁS
2009.:
Minden B2B és minden B2C ügylet:
nyújtó nyilvántartásba vételi helye
Hajón, vonaton, repülőn: indulási hely
2010.:
Minden B2B és minden B2C ügylet:
Teljesítés helye
Hajón, vonaton, repülőn: indulási hely

 

NEM VÁLTOZOTT
INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ: ingatlan fekvése
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS: megtett út
KULTURÁLIS,MŰVÉSZETI,TUDOMÁNYOSOKTATÁS, SZÓRAKOZTATÁS, SPORT: teljesítés helye
SZELLEMI,REKLÁM,TANÁCSADÁS, ÜGYVÉDI, SZÁMVITELI,ADÓÜGYI,SZÁMÍTÁSTECHNIKAI,FORDÍTÓI:
Minden B2B és B2C3.országbeli ügylet: igénybevevő nyilvántartásba vételi helye
B2Cközösségi ügylet: nyújtó nyilvántartásba vételi helye


FORDÍTOTT ADÓZÁSHA A NYÚJTÓ NEM BELFÖLDÖN LETELEPEDETT
B2B FŐSZABÁLYA 37.§
ÖSSZESÍTŐ NYILATKOZAT
INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ 39.§
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 40.§
KULTURÁLIS 42.§
JÁRMŰ BÉRBEADÁSA (RÖVID) 44.§
ÉTTERMI 45.§
ÁTMENETI SZABÁLYOK
Ha a szolgáltatás teljesítési helye már nem esik belföldre, és
volt előlegfizetés: előleg utáni adóhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettség és levonási jogosultság megszűnik = pótlékmentes önellenőrzés
Elszámolásos ügyletek: nincs külön átmeneti szabály
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁMSPECIÁLIS ADÓALANYOKNAK
SPECIÁLIS SZABÁLYOK
ALANYI MENTES – nem mentes
Adóalanynak nyújtott határon átnyúló szolgáltatás, ha fordítottan kell adózni: adót az igénybevevő fizeti, a kapcsolódó beszerzéseket levonhatja
Adóalanytól történő határon átnyúló szolgáltatás igénybevétele: áfát fizet, de nem vonhat le
1065. bevallás + 10A60. összesítő nyilatkozat

SPECIÁLIS SZABÁLYOK
EVÁS áfát fizet:
Import (kivetik)
Közösségi termékbeszerzés, ha választja, vagy 10.000 EU-t meghaladja (1086. bevallás)
Fordított adózású szolgáltatások:
Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás (1086. bevallás)
Közösségen kívüli adóalanytól igénybe vett szolgáltatás (eva bevallás)
Belföldi fordított ügyletek (eva bevallás)

10A60. Összesítő nyilatkozat!
ÖSSZESÍTŐ NYILATKOZAT
Közösségi termékértékesítésről
Közösségi termékbeszerzésről
Közösségi szolgáltatásnyújtásról, ha az általános szabály alapján fordított adózású
(37.§ alá tartozik)
Közösségi szolgáltatás igénybevételről, ha az általános szabály alapján fordított adózású
(37.§ alá tartozik)
CSAK ELEKTRONIKUSAN ADHATÓ!
ÖSSZESÍTŐ NYILATKOZAT BEADÁSI GYAKORISÁG
FŐ SZABÁLY: áfa-bevallás gyakoriságával azonos (havi/negyedéves, soron kívül)
ÁTTÉRÉS (negyedévesről havira):
25.200.000 EU ellenérték elérésekor
Közösségi adómentes termékértékesítésből
Közösségi adómentes saját termék áthelyezéséből
ELVÁLHAT A BEVALLÁS GYAKORISÁGÁTÓL


NEM LETELEPEDETT ADÓALANYOK ÁFA-VISSZATÉRÍTÉSE
Közösségi adóalanyok + Liechtenstein és Svájc adóalanyai esetében
APEH KAIG kettős szerepe:
Letelepedés tagállami adóhatósága
Elektronikus kérelmet fogadja
Adóalanyiságot ellenőrzi

Visszatérítés tagállami adóhatósága
eljárást lefolytatja és dönt
NEM LETELEPEDETT ADÓALANYOK ÁFA-VISSZATÉRÍTÉSE
Kérelem:
Elektronikus Közösségi adóalanyoknál
Elektronikus/papír 3. országi adóalanyoknál,
visszatérítés tagállamába kell beadni
Kérelem nyelve kiköthető
Magyarország angol űrlapot rendszeresít
Eljárási szabályok:
Jogosultság, ügyletek köre változatlan
Benyújtás tárgyévet követő szeptember 30.
Döntés 4 hónap, kiutalás 10 munkanap
Visszatérítési időszak: max. 1 év, min. 3 hónap
Visszatéríteni kért adó 50 EU, gyakrabban: 400 EU

 

ADÓMÉRTÉK
2009. július 1-től 25% az általános adókulcs
2009. július 1-től 18%
Tej, tejtermék, ízesített tej
Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék
2009. július 9-től 18 %
Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás
2009. augusztus 1-től 18 %
Távhő-, megújuló energiaforráson alapuló hőszolgáltatás
2010. január 15-től 5 %
Távhő-, megújuló energiaforráson alapuló hőszolgáltatás

 

 


ÁTMENETI SZABÁLYOK

Előleggel érintett ügylet: előleg még 20%, előleggel csökkentett vételár 25%
Elszámolásos ügylet:
- július 1-je előtti elszámolási időszak/fizetés esedékessége = még 20%
- július 1-jén áthúzódó elszámolási időszak: idő-arányosítás
Kereskedelmi szálláshely: július 8-át követően teljesülő ügylet = már 18%
Távhő:
- július 31-ét követő fizetési esedékesség = 18 %
- január 14-ét követő fizetési esedékesség = 5 %

LAKÓINGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE

2009.: „nem új” ingatlan értékesítése adómentes, DE választható az adókötelezettség minden beépített és beépítetlen ingatlanra
2010.: választható az adókötelezettség csak a nem lakóingatlanra
Korábbi bejelentés módosítható: 2010. január 30-ig (jogvesztő)
Ha eddig adóköteles volt – most mentesíthető a lakóingatlant
Ha eddig adómentes volt – most adókötelessé teheti a nem lakóingatlant
Belföldi fordított ügylethez: adóhatóság tájékoztat az adókötelessé tétel „mélységéről”


EGYÉB BELFÖLDI ÜGYLET

Adóalap utólagos csökkentése: lízingnél, ha a vevő nemfizetése miatt kell módosítani = önellenőrzés nélkül
Adólevonáshoz nem kell számla:
Ha beszerzőként fizet adót: elég a fizetendő adó összegszerű megállapítását biztosító bizonylat
Közösségi termékbeszerzésnél számla kell
Sport: adómentes, ha közszolgáltató olyannak nyújtja, aki természetes személy javára biztosítja
Utazásszervező: utas, aki nem adóalanyként veszi igénybe és erről nyilatkozik
Termékexporthoz kapcsolódó szolgáltatás adómentessége: csak az a feltétel, hogy kiléptessék 3. országba a terméket
Számla:
Áfa-irányelvnek megfelelő számlát el kell fogadni
Pénzhelyettesítő eszközzel (pl. kártya, utalvány) történő fizetéskor nem kell számlát adni, ha a vevő nem kér

Forrás: SZVSZauditor