Szolgáltatások
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata, évközi vizsgálatok
  • Adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció
  • Átalakulások
  • Auditálás magyar és IAS, IFRS normák szerint
  • Konszolidálás
  • Cégátvilágítás, vagyonértékelés
Genaudit

Konszolidálás

Genaudit

Mérlegképes könyvelés

Genaudit

IAS, IFRS szabványosítás


Illeték 2010


Illetékmértékek

A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke 10 %-ról 4 %-ra csökkent.
A lakás kedvezményes illetékkulcsa 6 %-ról 4 %-ra csökkent.


Vagyoni betét szerzése ingatlantulajdonos társaságban

Illetékköteles a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét vagy tulajdonrész megszerzése. A fizetési kötelezettség akkor keletkezik, amikor a vagyonszerző és a társasági adó törvény szerinti kapcsolt vállalkozásai, magánszemély esetén a közeli családtagjai tulajdonainak aránya a társaságban eléri a 75 %-ot. Ilyenkor minden egyes tulajdonos köteles fizetni a tulajdoni arányának megfelelően.

Az illetékek alapja ingatlantulajdonos társaságnál

Az illetékek alapja kizárólag a társaság tulajdonában álló belföldi ingatlanok forgalmi értéke abban az időpontban, amikor elérte a tulajdoni hányad 75 %-át. Az illeték alapja a tulajdoni hányad szerint oszlik meg és csökken:
· A 2010.január 1-ét megelőzően megszerzett vagyoni betétre eső forgalmi értékkel,
· A 2010.január 1-ét követően, de a vagyonszerző által öt évnél régebben megszerzett vagyoni betétre eső forgalmi értékkel,
· Öröklés vagy ajándékozás útján megszerzett vagyoni betétre eső forgalmi értékkel,
· Továbbá a 75 % feletti részesedéssel rendelkezők általi újabb vagyonszerzések estén a korábban illetékkötelezettség alá eső illetékalapra eső forgalmi érték.

Belföldi ingatlanvagyonnal rendező társaság

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak minősül valamennyi olyan gazdálkodó szervezet, amely belföldi ingatlant, vagy belföldi ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezetben legalább 75 %-os közvetlen, vagy közvetett részesedést birtokol


Bejelentési kötelezettség

Ha vagyoni betétet szerző társasági tagnak a szerzése illetékköteles, akkor a vagyonszerzéstől számított 30 naptári napon belül be kell jelentenie az állami adóhatóságnak.


Mentességek

Mentes a vagyonátruházási illeték fizetés aló a társasági adó törvény szerinti kedvezményezett részesedéscsere után
Kedvezményes eszközátruházás eddigi illetékmentessége kiterjed a belföldi ingatlannal rendelkező társaság feletti tulajdonjogokat megtestesítő vagyoni betét megszerzésére is.
Ezentúl átalakuláskor csak a társasági adó törvény szerinti kedvezményezett átalakulás keretében történő vagyonszerzés illetékmentes.
Illetékmentesség, illetve illetékkedvezmény vehető igénybe legfeljebb 30 MFt forgalmi értékű új lakás vállalkozási tevékenységet végző egyéb szervezettől vagy jogi személytől vásárolják.
A mezőgazdasági termelőnek nemcsak termőföld vásárlás, hanem termőföld cserével szerzése esetén sem kell illetéket fizetni.

Forrás: HVG