Szolgáltatások
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata, évközi vizsgálatok
  • Adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció
  • Átalakulások
  • Auditálás magyar és IAS, IFRS normák szerint
  • Konszolidálás
  • Cégátvilágítás, vagyonértékelés
Genaudit

Konszolidálás

Genaudit

Mérlegképes könyvelés

Genaudit

IAS, IFRS szabványosítás


Tételes belföldi áfabevallás: már csak három hónapunk van a felkészülésre!


Részletesebb adatszolgáltatási kötelezettség és bővebb adattartalom - ez vár a magyarországi cégekre jövő év elejétől áfabevallásuk során.Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, amely 2013. január 1-jén lép hatályba. A cégeknek tehát három hónapjuk maradt arra, hogy felkészüljenek a szabályok gyakorlatba történő átültetésére.

Jön a részletes áfa bevallás!

A tételes áfabevallás lényege: az adózóknak 2013. január 1-től áfabevallásukban kötelesek lesznek nyilatkozni a 2 millió forintot meghaladó értékű, belföldi, egyenes adózású, termékértékesítéssel és szolgáltatásnyújtással, illetőleg termékbeszerzéssel és szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos számláik adatairól. Ennek megfelelően az áfabevallásban tételesen fel kell tüntetni:

a partner adószámát,
a számla sorszámát,
a számlában feltüntetett adóalapot és áthárított áfát,
a számla teljesítési időpontját, ennek hiányában pedig kibocsátási dátumát.

A terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalanyoknak akkor is fel kell tüntetniük a partner adószámát, valamint az áthárított áfa összegét, ha a kétmillió forintos összeghatár nem egy számlával teljesül, hanem több - ugyanazon időszakban, ugyanazon partnertől befogadott - számlával, így erre külön oda kell majd figyelni. A tervezett kitöltési útmutató egyébként részletes iránymutatást tartalmaz azzal kapcsolatosan, hogy a hivatkozott gazdasági eseményeket hogyan kell feltüntetni a tervezett bevallásban.

A NAV honlapján immár elérhető az úgynevezett tételes belföldi áfa-összesítő jelentés tervezete. Eszerint a dokumentáció egy 1365M elnevezésű főlapból, valamint ahhoz kapcsolódó főgarnitúrából (1365A-01-05. lap, 1365A főlap) áll. A jelenlegi tervek szerint ezek a nyomtatványok az adózók által a '08-as típusú bevallásból már jól ismert, úgynevezett kötegelt bizonylati formát követik.

Számviteli vezetők figyelem: fel kell készíteni az ügyviteli szoftvereket!

Az átállásig hátralévő három hónap meglehetősen rövid idő arra, hogy az ügyviteli szoftvereket felkészítsük a várható változásokra. Az adatszolgáltatási kötelezettség ugyanis már a közepes méretű társaságok esetében akár több száz, bizonyos esetekben több ezer tranzakciót ölelhet fel. Jelentős adatmennyiségnél pedig a manuális adatbevitelre később nem lesz idő, ha pedig hibát tartalmaz az adóbevallás, 500 000 forintig terjedő mulasztási bírsággal lehet számolni. Ezzel együtt bízunk abban, hogy az adatszolgáltatás kezdeti szakaszában a NAV méltányosan jár majd el.

A tételes adatszolgáltatás kapcsán már rendelkezésre áll az adatformátummal kapcsolatos információ, amely tartalmazza az adóügyi és a közös azonosítók tervezetét is. Az ügyviteli szoftvereket használóknak mindenképpen meg kell győződniük arról, hogy a szükséges fejlesztések elindultak, vagy - saját szoftver használata esetén - a fejlesztések mihamarabb megkezdődnek.

Mi, házon belül, a számviteli outsourcing szolgáltatás kapcsán már nekiláttunk a szükséges fejlesztéseknek, így az általunk nyújtott felhő alapú szolgáltatások már év vége előtt alkalmasak lesznek az automatikus adatszolgáltatásra.

A számla adattartalma is változik 2013-tól

A számlákon jelenleg csak abban az esetben kell a vevő vagy szolgáltatást igénybevevő adóalany adószámát feltüntetni, ha ő az adó fizetésére kötelezett (azaz fordított adózás történik), ideértve a közösségen belüli termékbeszerzés esetét is. 2013. január 1-jétől teljes körű ügyletek esetén azonban akkor is fel kell tüntetni a számlán a partner adóalany adószámát, ha belföldi áfás ügylet keretében az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot.

Forrás: RSM DTM Hungary