Szolgáltatások
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata, évközi vizsgálatok
  • Adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció
  • Átalakulások
  • Auditálás magyar és IAS, IFRS normák szerint
  • Konszolidálás
  • Cégátvilágítás, vagyonértékelés
Genaudit

Konszolidálás

Genaudit

Mérlegképes könyvelés

Genaudit

IAS, IFRS szabványosítás


Áfa visszaigénylés – Határidő: október 20.
2011. szeptember 19.

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium eleget téve az Európai Bíróság 2011. június 28-án meghozott döntésének, törvényjavaslatot terjesztett be az Országgyűlésnek, mely elfogadása esetén hatályon kívül helyezi az áfa-visszaigénylés feltételéül a magyar jogban előírt megfizetettségi feltételt, amely a ki nem fizetett beszerzésekhez kapcsolódó áfa visszaigénylését korlátozta. A módosítás meghatározza a megfizetettségi feltétel nem teljesülése miatt jogerősen megállapított adóbírságok és késedelmi pótlékok felülvizsgálatának eljárásrendjét, továbbá azt is, hogy az uniós joggal ellentétes rendelkezés miatt korábban vissza nem igényelt áfát az adózók milyen módon jogosultak visszaigényelni. Jelen hírlevelünkben e szabályokról szeretnénk röviden tájékoztatni Önöket.

Korábban vissza nem igényelhető összeg megtérítése

Az adózó választása szerint jogosult lesz a korábban vissza nem igényelhető összegként bevallott pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adóként meghatározott összegét

az erre rendszeresített nyomtatványon visszaigényelni október 20-ig, vagy
a rá vonatkozó bevallási határidőben teljesítendő bevallásában csökkentő tételként elszámolni, vagy visszaigénylési jogát érvényesíteni.


Adóbírság, késedelmi pótlék felülvizsgálata

2011. október 20-ig lehetőség lesz arra is, hogy a korábban benyújtott bevallásának felülvizsgálatát kérje, ha az adóhatóság a hatályon kívül helyezett szabályra hivatkozva állapított meg jogerős határozattal adóbírságot, késedelmi pótlékot. A felülvizsgálat kizárólag a megállapított jogkövetkezmények vizsgálatára terjed ki.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy az ismételt ellenőrzés iránti kérelem benyújtásának határideje jogvesztő, ezért különösen fontos mielőbb átvizsgálni a megállapításokkal érintett bevallásokat.

Kiutalás

Az adóhatóságnak e jogcímen a visszaigényelt áfát 30 napon belül, ha annak összege az 1 millió forintot meghaladja, 45 napon belül kell majd kiutalnia.

Forrás: RSM DTM Hungary