Szolgáltatások
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata, évközi vizsgálatok
  • Adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció
  • Átalakulások
  • Auditálás magyar és IAS, IFRS normák szerint
  • Konszolidálás
  • Cégátvilágítás, vagyonértékelés
Genaudit

Konszolidálás

Genaudit

Mérlegképes könyvelés

Genaudit

IAS, IFRS szabványosítás


FEOR-számok 2011-től

Tájékoztató a FEOR-08 foglalkozási nómenklatúra nyilvánosságra hozataláról és a 2011. január 1-jei bevezetéséről.

2011. január 1-jén hatályba lépett a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR-08). Ezzel egyidejűleg a jelenleg használatos foglalkozási nómenklatúra (FEOR-93) hatályát vesztette. A Központi Statisztikai Hivatal honlapján megtalálható a bevezetést elrendelő közlemény, a FEOR-08-al kapcsolatos valamennyi módszertani segédlet, valamint a téma szakértőinek neve és elérhetőségük.

A teljes dokumentáció az alábbi linken érhető el:

http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,872163&_dad=portal&_schema=PORTAL
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176. § (13) bekezdése szerint az adótörvények alkalmazásában

a) a Kereskedelmi Vámtarifa (vtsz.) 2002. év július hó 31. napján hatályos,

b) a Központi Statisztikai Hivatal Építményjegyzékének (ÉJ) 2002. év július hó 31. napján érvényes,

c) a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások Jegyzékének (SZJ), valamint minden más esetben a Központi Statisztikai Hivatal 2002. év szeptember hó 30. napján érvényes

besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. A besorolási rend ezt követő (időközi) változása az adókötelezettséget nem változtatja meg.

Ezen „állapotrögzítő rendelkezés” vonatkozik a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerére is. Ennek megfelelően, annak ellenére, hogy a korábban alkalmazott FEOR-93 besorolás helyett 2011. január 1-jétől hatályba lépett a FEOR -08 osztályozás, az adótörvények szabályozása továbbra is a FEOR-93 osztályozására épül. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (továbbiakban: Ekho tv.) 3. § (3) bekezdése ennek megfelelően a FEOR-08 hatályba lépésével összefüggésben nem került módosításra, az Ekho tv. hatálya alá tartozó foglalkozások köre 2011-ben azonos a 2010. december 31-én hatályos körrel, és a FEOR-93 osztályozás alapján azonosítható be.

Minden egyes FEOR-93 foglalkozásnak a FEOR-08 megfelelőjét – a KSH honlapján is elérhető - fordítókulcs tartalmazza, a FEOR-93 foglalkozásainak egy része azonban csak részben feleltethető meg a FEOR-08 foglalkozásaival. Így olyan esetben, amikor egy 2011-ben végzett és a FEOR-08 alapján meghatározott tevékenységről nem dönthető el egyértelműen, hogy az adott FEOR-93-as foglalkozással megfeleltethető-e, a konkrét (felek közötti szerződés, kiállított számla szerinti) tevékenység tartalma alapján kell mérlegelni, hogy az adott tevékenység ellenértékeként történő kifizetésre az Ekho adózási mód választható-e.

Forrás: www.apeh.hu