Szolgáltatások
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata, évközi vizsgálatok
  • Adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció
  • Átalakulások
  • Auditálás magyar és IAS, IFRS normák szerint
  • Konszolidálás
  • Cégátvilágítás, vagyonértékelés
Genaudit

Konszolidálás

Genaudit

Mérlegképes könyvelés

Genaudit

IAS, IFRS szabványosítás


Nők kedvezményes öregségi nyugdíja

 

Az új szabályozás értelmében az a nő, aki kereső tevékenységgel és gyermekneveléssel összesen legalább 40 év jogosultsági időt szerzett, az életkorától függetlenül nyugdíjba vonulhat.

Az Országgyűlés 2010. december 20-i ülésnapján fogadta el az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXX. törvényt (a továbbiakban: Tnymód.) A Tnymód., és a TnyR. módosításáról szóló 354/2010. (XII.30.) Korm. rendelet egyaránt a Magyar Közlöny 2010. évi 200. számában, 2010. december 30-án jelent meg.

A jogalkotó által megfogalmazott módosítások közül a legjelentősebb az, amelynek értelmében a nők legalább 40 évi keresőtevékenység és gyermeknevelés után az öregségi nyugdíjkorhatár elérésétől függetlenül öregségi nyugdíjat vehetnek igénybe.

A nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések 2011. január 1-jétől hatályosak. Az igénybejelentéseket a K02 vagy K03 számú űrlapon, személyesen, postai úton, illetve – a megfelelő jogosultság birtokában elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

A K02 számú űrlapot abban az esetben kell alkalmazni, ha az igénylőnek korábban már volt nyugdíjigénye, illetve szolgálati idő elismerési kérelme, a K03 számú űrlapot pedig ilyen előzmények hiányában kell kitölteni. Az űrlapok letölthetőek az országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság internetes honlapjáról (www.onyf.hu), a Nyomtatványok főmenű Nyomtatványtárából.

A Tnymód. a nők kedvezményes nyugdíjba vonulása szabályai körében jogosultsági időről beszél, amelynek két esetkörét különíti el:
— a kereső tevékenységgel járó biztosítási, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyt, és
— a gyermekneveléssel összefüggésben szerezhető (időtartamban maximalizált) jogosultsági időt.

A gyermekneveléssel összefüggésben szerezhető jogosultsági idő körébe tartozik a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.