Szolgáltatások
  • Éves beszámolók könyvvizsgálata, évközi vizsgálatok
  • Adó-, pénzügyi és számviteli tanácsadás, konzultáció
  • Átalakulások
  • Auditálás magyar és IAS, IFRS normák szerint
  • Konszolidálás
  • Cégátvilágítás, vagyonértékelés
Genaudit

Konszolidálás

Genaudit

Mérlegképes könyvelés

Genaudit

IAS, IFRS szabványosítás


Társasagi adóelőleg feltöltése 2010

 

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Módosító törvény) 40. § k) pontja módosította a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao. tv.) 26. § (10) bekezdését, illetve a Módosító törvény 43. §-a a Tao. tv.-t a 29/O. §-sal egészítette ki.

A Tao. tv. 26. § (10) bekezdése a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózó és a külföldi vállalkozó adóelőleg - adóévben várható fizetendő adó mértékéig történő – kiegészítési kötelezettségéről szól. Európai Uniós és/vagy költségvetési támogatás esetén a várható fizetendő adó adóalapjába nem számít bele a támogatások miatt elszámolt adóévi bevételből az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg.

Az új szabályozás értelmében a 2010. december 16-át követően – tehát december 17-én, vagy azután – teljesítendő társasági adóelőleg kiegészítési kötelezettség (ún. „feltöltési kötelezettség”) feltételéül szabott, az adóévet megelőző adóévre vonatkozó, éves szinten számított árbevételi értékhatár 50 millió forintról 100 millió forintra emelkedik; a feltöltési kötelezettség ez esetben tehát nem vonatkozik arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot (tehát 100 millió forint, vagy annál kevesebb árbevétellel rendelkezett).

a) a naptári év szerint működő adózók

A naptári év szerint működő adózóknak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 2. számú melléklet I/3/A/b) pontja szerint a bevallott társasági adóelőleg-kiegészítést a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell megfizetnie, azaz a 2010-es naptári év tekintetében 2010. december 20-ig.

Tekintettel arra, hogy az árbevételi értékhatárra vonatkozó módosítás 2010. december 16-án lép hatályba, így az új szabály alkalmazására akkor van lehetőség, ha az adózó a feltöltési kötelezettségét 2010. december 17-én vagy azt követően teljesíti. Az ezt megelőző adóelőleg-kiegészítésre (2010. december 16.-a vagy korábbi nap) még az 50 milliós szabályt kell alkalmazni.

b) a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók üzleti éve tekintetében akkor kell alkalmazni az új szabályt, ha a feltöltési kötelezettség határideje (adóév utolsó hónapjának 20. napja) 2010. december 17. vagy azt követő nap, és amennyiben az adózó a feltöltést 2010. december 17-én vagy azt követően teljesíti.

www.apeh.hu